Lover og regler rundt spilling er forskjellig ut fra hvor i verden man befinner seg. Det er mange land som har ganske avslappede regler på dette, mens det er andre land som har ganske strenge regler. I den strenge kategorien finner vi blant annet Norge. Norge har veldig strenge lover og regler rundt spilling, og da er det selvfølgelig snakk om spill som involverer penger.

data-spill

Så langt tilbake som i 1947 ble Norsk Tipping AS stiftet, og det eksisterer den dag i dag. Norsk Tipping er heleid av staten og er det som kalles et aksjeselskap. Når det kommer til lovene og reglene innen Norsk Tipping, er det Kulturdepartementet som kommer inn i bildet. Det er de som avgjør hva slags spilleregler selskapet skal ha, samt at de også bestemmer hvor stor andel av innsatsbeløpene som kommer inn, som skal deles ut som gevinster. En av mange grunner til at Norsk Tipping ble opprettet, var for at alt av pengespill skulle kunne avholdes i trygge former og alltid være under offentlig kontroll. Dette skulle selvfølgelig også gjøre slik at negative konsekvenser som kan dukke opp rundt pengespill, unngås på høyest mulig nivå.

”Om utenlandske spillselskaper får lisens i Norge, vil også Norsk Tipping og Rikstoto få slakkere tøyler, mener fagsjef i Norsk Tipping.”

Det dette betyr er at alt av pengespill i Norge bare skal foregå via Norsk Tipping, men her finnes det også noen andre regler rundt det å drive med pengespill på nett. Hva slags muligheter det finnes rundt dette kan man blant annet lese om på nettsiden spillemaskinerpånett.com.